... συστήματα επεξεργασίας νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση

Τηλέφωνο επικοινωνίας και παραγγελιών : 22940-76727

Flush Kit

10.00
FLK
Σε Απόθεμα
+

Το κιτ περιλαμβάνει όλα τα υλικά που χρειάζονται για την προσθήκη της δυνατότητας Flushing (καθαρισμού της μεμβράνης) σε φίλτρο αντίστροφης όσμωσης.

Πιο αναλυτικά το κιτ περιλαμβάνει:

Δεν περιλαμβάνει Flow Restrictor.

Στην φωτογραφία του προιόντος φαίνεται καθαρά ο τρόπος σύνδεσης του διακόπτη επάνω στο flow restrictror του φίλτρου.

Οδηγίες εκτέλεσης Flush:

Όταν το σύστημα παράγει καθαρό νερό όσμωσης, ο διακόπτης ροής του flush kit θα πρέπει να είναι εντελώς κλειστός (κάθετα).

Όταν θέλουμε να κάνουμε flush στη μεμβράνη, ενώ το σύστημα παράγει νερό, ανοίγουμε εντελώς το διακόπτη ροής του flush kit. Θα παρατηρήσουμε τότε πως το ακάθαρτο νερό όσμωσης θα εξάγεται με μεγαλύτερη πίεση. Το αφήνουμε έτσι για ένα λεπτό και κατόπιν κλείνουμε εντελώς το διακόπτη ροής του flush kit.

H παραπάνω διαδικασία προτείνεται να γίνεται για ένα λεπτό τουλάχιστον κάθε εβδομάδα (η συχνότητα εκτέλεσης flush εξαρτάται απο την ποιότητα του νερού που επεξεργάζεται η μονάδα της αντ. όσμωσης)