... συστήματα επεξεργασίας νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση

Τηλέφωνο επικοινωνίας και παραγγελιών : 22940-76727

Σετ φίλτρων για το σύστημα Excito

28.00
EXCITOSET
Σε Απόθεμα
+

Σετ τεσσάρων προφίλτρων inline, ειδικά για το σύστημα Excito της AQUAFILTER.

Tο σετ περιλαμβάνει :

1) Ιnline Φίλτρο στερεών 2,5'' (πρώτο στάδιο)

2) Ιnline Φίλτρο Combo αποσκλήρυνσης και αποσιδήρωσης 2,5'' (δεύτερο και τρίτο στάδιο)

3) Ιnline Φίλτρο ενεργού άνθρακα Carbon Block 2,5'' (τέταρτο στάδιο)

4) Ιnline Φίλτρο ενεργού άνθρακα + KDF (πέμπτο και έκτο στάδιο)

Η αντικατάσταση των φίλτρων του σετ γίνεται κάθε εξάμηνο.

Ο τρόπος αντικατάστασης φαίνεται στο εξής βίντεο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (αφορούν όλα τα ανταλλακτικά φίλτρα πόσιμου νερού) :

  • Τα επιβλαβή στοιχεία που το παρόν φίλτρο αφαιρεί από το νερό, δε βρίσκονται απαραίτητα στο νερό της βρύσης σας.
  • Το παρόν φίλτρο να μη χρησιμοποιείται για την επεξεργασία νερού άγνωστης προέλευσης. Προορίζεται μόνο για την επεξεργασία μικροβιακά ασφαλούς νερού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προηγείται ή να έπεται επαρκής αποστείρωση του νερού.
  • Στις περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας του συστήματος που περιέχει το παρόν φίλτρο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, θα πρέπει να εκτελείται καθαρισμός ή/και αποστείρωση του συστήματος πριν την επανεκκίνησή του ή/και αντικατάσταση του παρόντος φίλτρου. Να αποφεύγετε τη στασιμότητα του νερού εντός του συστήματος.
  • Να μην υπερβαίνετε τα προτεινόμενα διαστήματα αντικατάστασης των ανταλλακτικών φίλτρων.