... συστήματα επεξεργασίας νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση

Τηλέφωνο επικοινωνίας και παραγγελιών : 22940-76727

10'' Φίλτρο πολυφωσφορικών κρυστάλλων της AQUAFILTER

14.00
FCPRA-10
Δεν υπάρχει απόθεμα

Το 10'' Φίλτρο πολυφωσφορικών κρυστάλλων της AQUAFILTER περιέχει ένα μίγμα πολυμερών μεταφωσφορικών ενώσεων, εκ των οποίων η κυριότερη είναι το εξαμεταφωσφορικό (εξαμερές του φωσφορικού) γι’ αυτό και συχνά αναφέρονται ως φίλτρα κρυστάλλων εξαμεταφωσφορικού (hexametaphosphate).

Καθώς το νερό διέρχεται από το φίλτρο, οι κρύσταλλοι διαλύονται αργά σε αυτό προσδίδοντας του νέες ιδιότητες. Οι κρύσταλλοι πολυφωσφορικών δρουν ως μέσα διασποράς στο νερό και ασκούν προστατευτική δράση ενάντια στη δημιουργία αποθέσεων ασβεστίου και μαγνησίου (σκληρότητα), σε διαβρώσεις καθώς και στα προβλήματα που σχετίζονται με την παρουσία του σιδήρου. Πιο συγκεκριμένα, τα ιόντα που συνιστούν τη σκληρότητα (ασβέστιο και μαγνήσιο) διατηρούνται ανεξάρτητα (δεν συσσωματώνονται) και η κατακρήμνιση τους είναι πλέον αδύνατη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται γνωστά προβλήματα που σχετίζονται με τη σκληρότητα του νερού (σχηματισμός αλάτων σε σωληνώσεις, αντιστάσεις πλυντηρίων κ.τ.λ.) Επιπλέον, δημιουργείται ένα προστατευτικό φιλμ στις μεταλλικές επιφάνειες που τις προστατεύει από την οξύτητα/αλκαλικότητα, τη σκληρότητα, τα ιόντα χλωρίου και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη διάβρωση των εγκαταστάσεων νερού.

  • Θερμοκρασία λειτουργίας: 2OC - 45OC
  • Αντικατάσταση: κάθε έξι μήνες
  • Κατασκευαστής: AQUAFILTER